Hurley Pro at Trestles: Round Three, Heat 1

Jordy Smith vs. Kai Otton

Up Next
More Videos