Otton Tops Bourez and Crews in Round 1 of Drug Aware Margaret River Pro

Kai Otton wins Round 1 Heat 11 at Drug Aware Margaret River Pro.

Up Next
More Videos