Men's QS 1,000 Rangiroa, Tuamotus, French Polynesia

Rangiroa Open Pro

Mar 8 - 11, 2016
Champion
Points 1000
Prize $2,000
Rank 2
Change -2
Points 1,185
Earnings $0
2nd Place
Points 750
Prize $1,000
Rank 5
Change +4
Points 815
Earnings $0
3rd Place
Points 560
Prize $700
Rank 9
Change +1
Points 670
Earnings $0
3rd Place
Points 560
Prize $700
Rank 63
Change -9
Points 1,605
Earnings $0

5th Place

5th Place
Points 420
Prize $375
Rank 218
Change -2
Points 420
Earnings $0
5th Place
Points 420
Prize $375
Rank 8
Change +7
Points 675
Earnings $0
5th Place
Points 420
Prize $375
Rank 112
Change -5
Points 985
Earnings $0
5th Place
Points 420
Prize $375
Rank 20
Change -3
Points 420
Earnings $0

9th Place

9th Place
Points 300
Prize $225
Rank 38
Change -5
Points 300
Earnings $0
9th Place
Points 300
Prize $225
Rank 38
Change -1
Points 300
Earnings $0
9th Place
Points 300
Prize $225
Rank 38
Change -7
Points 300
Earnings $0
9th Place
Points 300
Prize $225
Rank 27
Change -7
Points 388
Earnings $0

13th Place

13th Place
Points 280
Prize $175
Rank 42
Change -5
Points 280
Earnings $0
13th Place
Points 280
Prize $175
Rank 11
Change -5
Points 600
Earnings $0
13th Place
Points 280
Prize $175
Rank 42
Change -11
Points 280
Earnings $0
13th Place
Points 280
Prize $175
Rank 13
Change -2
Points 575
Earnings $0

17th Place

17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 340
Change -3
Points 225
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 176
Change -6
Points 605
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 34
Change +5
Points 310
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 23
Change -2
Points 390
Earnings $0
17th Place
Keoni Yan HAW
Points 200
Prize $0
Rank 1
Change +1
Points 1,320
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 56
Change +26
Points 200
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 10
Change -5
Points 665
Earnings $0
17th Place
Points 200
Prize $0
Rank 19
Change -5
Points 2,890
Earnings $0

25th Place

25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 60
Change --
Points 185
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 60
Change -4
Points 185
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 60
Change -16
Points 185
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 60
Change --
Points 185
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 3
Change -3
Points 1,025
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 14
Change -3
Points 545
Earnings $0
25th Place
Eli Olson HAW
Points 185
Prize $0
Rank 36
Change --
Points 305
Earnings $0
25th Place
Points 185
Prize $0
Rank 23
Change -3
Points 390
Earnings $0

33rd Place

33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 47
Change +10
Points 258
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 28
Change -2
Points 375
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 442
Change --
Points 120
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 49
Change +3
Points 240
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 442
Change +1
Points 120
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 0
Change --
Points 0
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 60
Change --
Points 185
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 47
Change -3
Points 258
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 442
Change -5
Points 120
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 34
Change -4
Points 310
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 44
Change -4
Points 260
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 71
Change -2
Points 170
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 75
Change -6
Points 120
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 129
Change -9
Points 890
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 181
Change -5
Points 595
Earnings $0
33rd Place
Points 120
Prize $0
Rank 23
Change +14
Points 390
Earnings $0

49th Place

49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 71
Change -1
Points 170
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 70
Change -1
Points 175
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 344
Change -4
Points 215
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 53
Change -5
Points 220
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 53
Change -12
Points 220
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -4
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -2
Points 110
Earnings $0
49th Place
Jud Lau HAW
Points 110
Prize $0
Rank 67
Change -6
Points 180
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -6
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -2
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -2
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 49
Change -1
Points 240
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -4
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 82
Change -4
Points 110
Earnings $0
49th Place
Points 110
Prize $0
Rank 95
Change -5
Points 1,120
Earnings $0

65th Place

65th Place
Points 70
Prize $0
Rank 100
Change -2
Points 70
Earnings $0
65th Place
Points 70
Prize $0
Rank 531
Change -1
Points 70
Earnings $0
65th Place
Points 70
Prize $0
Rank 531
Change -1
Points 70
Earnings $0
65th Place
Noah Hill HAW
Points 70
Prize $0
Rank 100
Change -4
Points 70
Earnings $0
65th Place
Points 70
Prize $0
Rank 100
Change -4
Points 70
Earnings $0
World Surf League
Download it for free on the App store. Download it for free on Google Play.
Download
Download